Η οστική πυκνότητα είναι ένας όρος που αναφέρεται στο πόσο «γερά» είναι τα σωματικά οστά. Οι παράγοντες που την επηρεάζουν είναι η άσκηση, η διατροφή, η γενετική προδιάθεση και διάφορα ορμονολογικά θέματα.

Read more

Η άσκηση είναι ένας σημαντικός παράγοντας σε όλες τις φάσεις της ζωής. Το ίδιο ισχύει και για τη φάση της εγκυμοσύνης της γυναίκας.

Read more

Η άσκηση, σε ορισμένες περιπτώσεις, προκαλεί μεταβολές του εμμηνορροϊκού κύκλου της γυναίκας. Οι μεταβολές αυτές αφορούν κυρίως στις αθλήτριες που συμμετέχουν σε οργανωμένα προγράμματα άσκησης, και σπανιότερα σε γυναίκες που γυμνάζονται για την υγεία τους και τη βελτίωση της εξωτερικής τους εμφάνισης.

Read more

Subcategories