Όταν όλα τα τμήματα του σώματος είναι σωστά ευθυγραμμισμένα, τότε υπάρχει ιδανική στάση, ωραία εξωτερική εμφάνιση, μυοσκελετική υγεία, λειτουργικότητα και υψηλή απόδοση στην άσκηση.

Ωστόσο στους περισσότερους ανθρώπους, κάποια από τα τμήματα του σώματος δυσλειτουργούν. Έτσι, προκαλείται κακή στάση, μυοσκελετικά προβλήματα (πόνοι στη μέση, στον αυχένα, «πιασίματα» κτλ.), αδυναμία, δυσκαμψία και κακή απόδοση στις αθλητικές δραστηριότητες.

 

Η εξέταση της στάσης του σώματος, είναι ένας από τους βασικότερους ελέγχους που πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος που τον ενδιαφέρει η υγεία του σώματός του. Ο στόχος της εξέτασης είναι να βρεθούν οι «κρίκοι της αλυσίδας» που προκαλούν την κακή στάση. Στη συνέχεια, μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων άσκησης, επιτυγχάνεται η βελτίωση της στάσης και της μυοσκελετικής υγείας του σώματος.

 

Η εξέταση αυτή γίνεται από εξειδικευμένους καθηγητές φυσικής αγωγής και απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες ανθρώπων που τους ενδιαφέρει να βελτιώσουν τη σωματική τους υγεία. Ο έλεγχος αυτός είναι απαραίτητος για άτομα με κακή στάση, επειδή η εκγύμναση και βελτίωσή τους απαιτεί συγκεκριμένες μορφές άσκησης. Επίσης, η συγκεκριμένη εξέταση βρίσκει τα τμήματα που δυσλειτουργούν και δημιουργούν ορθοπεδικά προβλήματα, και βοηθάει τόσο στη θεραπεία τους όσο και στην πρόληψη.

 

Share