Η αποκατάσταση ενός τραυματισμού στο νερό μπορεί να επιφέρει πολλαπλά οφέλη στο σώμα. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο από τις αποκρίσεις του σώματος στο νερό και τη θερμοκρασία του, όσο και από τις ιδιότητες του υγρού στοιχείου.

Read more

Οι αιτίες τραυματισμών κατά την άσκηση μπορούν να χωριστούν σε εξωγενείς και σωματικές.

Read more