Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στην επιτυχία ενός προγράμματος άσκησης, είναι τα διαλείμματα μεταξύ των σετ και μεταξύ των διαφορετικών ασκήσεων. Τα διαλείμματα, καθορίζονται από τους στόχους που έχει το προπονητικό πρόγραμμα και είναι εξίσου καίριας σημασίας τόσο για έναν ηλικιωμένο που γυμνάζεται για την υγεία του, όσο και για τον πρωταθλητή του στίβου.

Read more

Αν στο γυμναστήριο που συχνάζετε υπάρχουν ανθρωποειδή με εξαιρετικά ανεπτυγμένο μυϊκά άνω κορμό … και πόδια Kate Moss, τότε κάποιοι προτιμούν τις δημόσιες σχέσεις κάθε φορά που το πρόγραμμα προπόνησης τους γράφει LEG DAY.

Read more

Οι πιέσεις πάγκου είναι μια άσκηση που επιλέγεται πολύ συχνά από όσους στοχεύουν στη βελτίωση της μέγιστης παραγόμενης δύναμης του μείζονος θωρακικού μυός, καθώς και στην αύξηση της εγκάρσιας διατομής του (υπερτροφία).

Read more

Οι κάμψεις δικεφάλων στο μαξιλάρι είναι μια αρκετά γνωστή άσκηση σε όσους προσπαθούν να σχηματίσουν τον δικέφαλο βραχιόνιο μυ. Το ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι δεν σημαίνει και πως πρέπει όμως! Κανείς ''WANNA BE ARNOLD'' δεν απέκτησε μεγάλους καμπτήρες  αγκώνα (Δικέφαλος Βραχιόνιος, βραχιονοκερκιδικός...κλπ ) από αυτή την άσκηση, αλλά από  ενέσιμα παιχνιδάκια.

Read more

Οι πλάγιες άρσεις όπως και κάθε άσκηση, μπορεί να εμφανιστεί με πολλές παραλλαγές, ωστόσο, η ποικιλία (ένα πλούσιο ασκησιολόγιο) δεν είναι αυτό που αυξάνει την αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος. Πολύ συχνά μάλιστα το πλούσιο ασκησιολόγιο δηλώνει απλά, μερικές ώρες searching στο διαδίκτυο για νέες ασκήσεις και τίποτα παραπάνω.

Read more